Beboerrepræsentationen har fået hjemmeside

Vi har fået en hjælpende hånd til at få oprettet en hjemmeside. Det vil gøre det nemmere at komme i kontakt med beboerne i Boganigården. Vi regner med at de fleste i ejendommen har adgang internettet. De få, som ikke har, vil fortsat blive orienteret på traditionel vis.

Vi står overfor en større renovering af vores gård. Derfor vil vi løbende førsøge at holde jer beboere orienteret om hvad der foregår, og hvad der eventuelt skal tages særlig hensyn til. Derfor vil vi bede jer om at se ind på hjemmesiden, hvis I er i tvivl om noget. Vi i bestyrelsen regner med at blive løbende orienteret fra tilsynsførende arkitekt og fra det firma, som står for renoveringen.

Hvorfor er arbejdet ikke begyndt endnu? Det skyldes at det storskralderum, som var planlagt ikke overholdt brandvedtægterne dvs. afstanden til muren var under 5 meter. Det nye ændrede storskralderum har på nuværende tidspunkt ikke opnået byggetilladelse fra kommunen. Alle arbejder for at godkendelsen snart foreligger.