Hvad vil vi bruge hjemmesiden til?

Måske har nogle beboere set, at der er kommet en hjemmeside “Boganigaarden.dk”. Den har længe set noget ufærdig ud. Det vil vi godt råde bod på for fremtiden. Men vi er ikke eksperter i hjemmesider, så derfor må I have lidt tålmodighed med os. Skulle der være nogen som ved mere end os, så tager vi gerne mod en hjælpende hånd.

Hjemmesiden skal bruges til at formidle nyheder til beboerne i Boganigården. Dvs. vi lægger nyhedsbreve ud her. Vi vil også informere om lejeforhøjelser og varmeregnskab. Generalforsamling og beboermøder vil blive varslet her. Der vil dog også blive sat opslag op om de to ting i opgangene. Men årsberetning og referat herfra vil blive bragt her. Vi ved godt, at der er beboere, som ikke har adgang til internet. De vil fortsat få papirudgaver. Vi kunne også tænke os at lægge korte referater af bestyrelsesmøder og møder med udlejer ud her, således at beboerne bliver bedre orienteret om hvordan vi arbejder.

Gårdlauget vil også få en side på hjemmesiden. Her kan man blive orienteret om hvad der sker og vil ske med gården.

Med tiden kunne vi godt tænke os, at vi kunne varsle nyheder på hjemmesiden via mails. Det er et tema vi vil tage op på næste generalforsamling marts 2018.

Vi ønsker en god sommer til alle som ser ind på vores hjemmeside, og vi høre gerne om der er gode forslag til gøre siden til godt debatforum.